Site icon Kamala's Corner

HAPPY POOJA CELEBRATIONS

 

Saraswathi Namastubhyam

Varade Kamarupini

Vidyarambam Karishyami

Siddhir Bhavatu Me Sada.

WISHING YOU ALL HAPPY POOJA CELEBRATIONS.

Exit mobile version